Palvelut

Taloushallinto

  •     Kirjanpito ja tilinpäätös
  •     Ostot
  •     Myynti
  •     Raportointi
  •     Viranomaisasiointi
  •     Taloushallinnon prosessit

Palkka- ja henkilöstöhallinto

  •     Palkkahallinto
  •     Matka-ja kululaskuhallinta